Процеси

Разработване

Основен процес от производствената дейност е разработването и планирането на производствения процес. В тази връзка се разработва конструктивно-технологична документация. Това е основата за правилната конфигурация на детайлите и съответствие с изискванията.

Програмиране

Дейността се осъществява в пряка зависимост от техническата документация и изискванията на клиента. Изпълнението се базира на опита, експертизата, проследяването, подобряването, безопасността и надежността.

Производствен процес

Рязане, огъване, пресоване, струговане, фрезоване, пробиване, зъбонарязване и зъбофрезоване, хонинговане, шлифоване и др. чрез комплексни или последователни операции на детайли с висок клас на точност и гладкост, на корпусни детайли със сложна конфигурация, както и на нестандартни изделия и дребни серии. Дейностите се извършват от опитен, квалифициран и мотивиран персонал в съответствие с целите и политиката на дружеството.

Монтажна дейност

Асемблиране и сглобяване на машинни компоненти в крайни изделия, комплектоване и монтиране на възли и агрегати, производство на конструкции и конструктивни елементи.

Инструментален участък

Изработка на прототипи и нестандартна екипировка, приспособления и щанци, режещи и мерителни инструменти. Участъкът осигурява безпроблемен и качествен производствен процес, също и контролно-измерителната дейност.

Галванизация, термообработка и боядисване

Финишни операции и подобрения на крайни продукти и компоненти. Електрохимично поцинковане, оксидация и фосфатиране, вакумна термообработка, закаляване и йонно азотиране, защита на продуктите чрез прахово боядисване или антикорозионна защита.

Контролна дейност

Осъществяват се дейности по входящ контрол на суровини и материали, качествен и количествен анализ на металните изделия, металографски и спектрографски анализ на черни и цветни метали, изпитания на твърдост и ударно огъване. Контролира се процентно набъбване на гумени изделия, технически характеристики на пружини, кинематичен вискозитет на масла, 100% мерен контрол на крайно изделие.