Новини

Гарант АД сключи договор по проект "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19"

Гарант АД започна изпълнение на Договор по проект по Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност 2014-2020"

Гарант АД сключи договор за изпълнение на проект по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020“

Информация за приключен проект