Спирачни цилиндри

  • Главни спирачни цилиндри

Главните спирачни цилиндри са предназначени да създават налягане в спирачната система, в следствие на което се осъществява процесът на спиране. Работят нормално при температура на околната среда от 233 до 313 К със спирачна течност.

  • Колесни цилиндри

Колесните спирачни цилиндри двойнодействащи са предназначени да предават усилието, генерирано чрез налягането от глания спирачен цилиндър към челюстите на спирачката. Работят нормално при температура на околната среда от 233 до 343 К със спирачна течност.