Маса повдигателна МП 1/0,7

Информация и спецификации: mp_bul