За нас

Гарант е създаден през 1964 година като завод за производство на спирачни цилиндри и системи. Преминава през различни форми на обединения и управление, развива и усъвършенства своята производствена структура и се обособява като основен производител в българското машиностроене.  Към момента фирмата е Акционерно дружество и е специализирана в производството на маслени, бутални и зъбни  помпи, хидравлични системи и елементи, елементи за спирачните системи, резервни части за машиностроенето, складово-транспортна техника.