Г а р а н т

АД

Kачество, надеждност, безопасност

Над 50 годишна история в българското машиностроене.

Водещ производител на резервни части за кари, машинни изделия и складово-транспортна  техника.

Дългогодишен опит в разработката и производство на машиностроителни изделия, металообработката и трайно присъствие на местните и световни пазари.

За нас

Гарант е създаден през 1964 година като завод за производство на спирачни цилиндри и системи. Преминава през различни форми на обединения и управление, развива и усъвършенства своята производствена структура и се обособява като основен производител в българското машиностроене.  Към момента фирмата е Акционерно дружество и е специализирана в производството на маслени, бутални и зъбни  помпи, хидравлични системи и елементи, елементи за спирачните системи, резервни части за машиностроенето, складово-транспортна техника.

Процеси

Разработване

Това е основата за правилната конфигурация на детайлите и съответствие с изискванията.

Програмиране

Изпълнението се базира на опита, експертизата, проследяването, подобряването, безопасността и надежността.

Производствен процес

Дейностите се извършват от опитен, квалифициран и мотивиран персонал в съответствие с целите и политиката на дружеството.

Монтажна дейност

Асемблиране и сглобяване на машинни компоненти в крайни изделия, комплектоване и монтиране на възли и агрегати, производство на конструкции и конструктивни елементи.

Инструментален участък

Участъкът осигурява безпроблемен и качествен производствен процес, също и контролно-измерителната дейност.

Галванизация, термообработка и боядисване

Финишни операции и подобрения на крайни продукти и компоненти.

Контролна дейност

Контролира се процентно набъбване на гумени изделия, технически характеристики на пружини, кинематичен вискозитет на масла, 100% мерен контрол на крайно изделие.

Технология

 • Металорежещи машини с ЦПУ;
 • Шлифовъчни машини;
 • Зъбофрезови и зъбодълбалчни машини;
 • Машини за протегляне на шпонъчни канали и шлици;
 • Едношпинделни и многошпинделни автомати за обработване на детайли от кали­брован материал и за обработка на корпусни детайли;
 • Машини за обработка на листов материал.
 • Уред за експресен количествен спектрален анализ на черни и цветни метали;
 • Уреди за мерене на твърдост на метали и сплави;
 • Трикоординатна измервателна машина;
 • Профилофраф-проектор;
 • Апаратура за изпитания на помпи и процентно набъбване на гумени изделия;
 • Установка за прахово боядисване и боядисване с нитроцелулозни и алкидни бои;
 • Галваничен учстък за антикорозионна защита чрез поцинковане, оксидация, фосфатиране;
 • Оборудване за термообработка и подобрение на детайли- закаляване, отгряване и нормализация; йонно азотиране и вакуумна термообработка.
O81G660

Новини

Гарант АД- изпълнение на проект по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020“

Информация за приключен проект

Контакти

Свържете се с нас: